Xử lý nước thải chăn nuôi heo [phần 4] Công nghệ hóa lý + MBBR

Công nghệ MBBR là một công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lí nước thải vì tiết kiệm được thể tích và đem lại hiệu quả cao. Đây là sự kết hợp giữa bể Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí .Công ty TNHH CNKT SACOTEC xin giới thiệu với … Đọc tiếp Xử lý nước thải chăn nuôi heo [phần 4] Công nghệ hóa lý + MBBR