Xử lý nước thải chăn nuôi heo [phần 2]công nghệ hóa lý + SBR.

Trong bài trước, SACOTEC đã cung cấp cho các bạn công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng công nghệ Aerotank. Xử lý nước thải chăn nuôi heo [phần 1]công nghệ Aerotank. Ở bài này, SACOTEC xin tiếp tục cung cấp công nghệ xử lý bằng SBR kết hợp hóa lý. Đây là … Đọc tiếp Xử lý nước thải chăn nuôi heo [phần 2]công nghệ hóa lý + SBR.