Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho tất cả mọi lĩnh vực hoạt động, sản xuất. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là niềm vui của chúng tôi. Hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí 24/24.

Đọc thêm : 

MỨC HÌNH PHẠT KHI DOANH NGHIỆP KHÔNG TUÂN THỦ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG tại đây

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, NHANH , GIÁ RẺ tại đây

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

Văn bản pháp lý nào quy định về “ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” ?

       Đây là từ khóa được tra cứu nhiều nhất khi các doanh nghiệp trong tình trạng bối rối không biết dựa vào cơ sở pháp lý nào để tiến hành lập đề án. Khi tuân thủ và chấp hành theo đúng pháp luật thì các doanh nghiệp sẽ tự tin phát triển lớn mạnh, gây dựng thành công thương hiêu, tăng lợi nhuận khổng lồ. Việc thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp có môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe an toàn cho cán bộ công nhân viên. Sau đây là một số văn bản pháp lý :

  • Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014. (Chương III, V, VI, VII, VIII)
  • Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT :  Quy định về lập Đề án bảo vệ môi trường. (Chương IV, Điều 15-21)
  • Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT : Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. (II)
  • Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT : Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường.
  • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. (Chương VI – Điều 20-21, Chương VII – Điều 22)
  • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP : Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. (Chương III – Điều 12-28)
  • Nghị định số 35/2014/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. (Điều 1)
  • Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

        Tất cả các thông tin cơ bản về ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN đã cung cấp phần nào cho quý khách hàng có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường. Do đó doanh nghiệp nào còn đang thắc mắc cần được tư vấn hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

       Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn khác như KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,…

Gửi phản hồi