Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho tất cả mọi lĩnh vực hoạt động, sản xuất. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là niềm vui của chúng tôi. Hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí 24/24. 

Tham khảo thêm :

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ tại đây

CHI PHÍ THẤP KHI LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ tại đây

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

     Theo Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020 cần tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng. Thành phố ngày càng từng bước đột phá về kết cấu hạ tầng, quy hoạch xây dựng, phát triển cụm công nghiệp. Ngoài ra, đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp tạo điều kiện sản xuất. Từ đó các mô hình sản xuất khác nhau được hình thành như : sản xuất gang, thép, nhựa, kinh doanh mỹ phẩm, nhà hàng, siêu thị,…

      Dù hình thức kinh doanh nào thì cũng đẩy một lượng chất thải ra ngoài môi trường. Để các doanh nghiệp phát triển lâu dài, tăng lợi nhuận thì hằng năm các công ty phải lập “BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ

1. Báo cáo giám sát môi trường định kì là gì ?

     Báo cáo giám sát môi trường định kì là kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường kì 03 tháng/lần, 06 tháng/ lần. Bao gồm công việc phân tích, đánh giá và đưa ra dự báo đối với các tác động gây tiêu cực đến môi trường.

2. Tại sao phải lập báo cáo ?

       Mỗi ngành nghề thì có lượng chất thải đặc thù khác nhau. Để chứng minh cơ sở sản xuất sạch, an toàn vệ sinh, không gây ô nhiễm thì cần có các giấy chứng nhận môi trường do cơ quan chức năng thẩm định và đánh giá. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp phớt lờ việc lập báo cáo giám sát môi trường định kì thì sẽ gặp rắc rối lớn về pháp lý. Theo Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì :

  •   Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo không chính xác    về hiện trạng môi trường cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  •   Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ    báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Đối tượng nào phải thực hiện chương trình giám sát môi trường ?

      Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (sau đây gọi tắt là cơ sở) đang hoạt động và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo Điều 3, Nghị định số 21/2008/NĐ-CP) và Bản cam kết bảo vệ môi trường (theo Điều 24, Luật Bảo vệ môi trường).

4. Văn bản pháp lý hỗ trợ bao gồm :

–     Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014 (Chương XIII, Mục 3, Điều 134-138)

–    Thông tư 27/2015/TT-BTNMT : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. (Chương III, Điều 6-11)

–      Nghị định số 18/2015/NĐ-CP : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. (Chương IV, Điều 13-17)

–      Công văn số 3105/TNMT – QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM

–     Thông tư 43/2015/TT-BTNMT : Về báo cáo hiện trạng Môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

–      Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Khoản 4, Điều 27 và Khoản 1 và 2, Điều 29 )

5. Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kì

      Ban hành kèm theo công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường

I. THÔNG TIN CHUNG

–        Thông tin liên lạc

–        Địa điểm hoạt động

–        Tính chất và quy mô hoạt động

–        Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

–        Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải (Nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thỉ nguy hại,..)

–       Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải (Xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất,…)

–        Các nguồn gây tác động khác.

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU VÀ VÀ KẾT QUẢ ĐO ĐẠC

  •      Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng
  •     Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường (Nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, không khí xung quanh, nước mặt, nước ngầm, đất)

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

–      Nhận xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do quá trình hoạt động của cơ sở.

–        Nhận xét hiệu quả xử lý ô nhiễm của cơ sở

–        Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan khác.

                                                                                                          Chủ cơ sở 

(Ký, ghi họ tên và chức danh, đóng dấu)

         Tất cả các thông tin cơ bản về BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KÌ đã cung cấp phần nào cho doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường. Do đó doanh nghiệp nào còn đang thắc mắc cần được tư vấn hãy liên hệ ngay công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

      Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn khác như KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,…

2 COMMENTS

Gửi phản hồi