Đây là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp loay hoay và bối rối trong tình trạng cơ sở đang đi vào hoạt động. Để giải đắp thắc mắc nhiều vấn để xung quanh môi trường và cung cấp thêm thông tin chi tiết thì Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC cam kết hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí 24/24.

Đọc thêm VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG tại đây

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

1.Đối tượng nào cần lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường ?

      Căn cứ theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  •    Cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng muốn mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

2. Tạo sao cần lập lại ?

        Việc lập lại nhầm mục đích chỉnh sửa thông tin tình hình hoạt động đúng với thực trạng hiện tại. Giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý môi trường tốt hơn và góp phần nói “không” với ô nhiễm. Doanh nghiệp kinh doanh có thể tự tin phát triển, hội nhập xã hội mà không lo sợ vi phạm pháp luật.

3. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm những gì ?

a.      Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng kýcủa Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

–        Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư này;

–        Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

b.     Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy bannhân dân cấp huyện gồm:

–       Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư này;

–        Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

c.     Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

4.Văn bản pháp lý nào liên quan đến kế hoạch bảo vệ môi trường?

        Việc thực hiện lập lại kế hoạch khi cơ sở hoạt động có những thay đổi quy mô, hình thức kinh doanh là trách nhiệm xã hội giúp doanh nghiệp có môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe an toàn cho cán bộ công nhân viên. Sau đây là một số văn bản pháp lý:

–        Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014

–        Thông tư 27/2015/TT-BTNMT : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

–       Nghị định số 18/2015/NĐ-CP : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

5. Chi phí các khoản mà doanh nghiệp cần chuẩn bị?

–        Đánh giá các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Dự án gây ra

–        Chi phí đề xuất các biện pháp giảm thiểu và ứng phó các sự cố môi trường

–        Chi phí lập kế hoạch quản lí và chương trình giám sát môi trường hàng năm của Dự án

–        Chi phí nộp, thẩm định và cấp quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng

6. Xác nhận đăng kí ra sao ?

         Theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT : Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì thời gian là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư này.

       Tất cả các thông tin cơ bản về việc doanh nghiệp cần lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường đã cung cấp phần nào cho quý khách hàng có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường. Do đó doanh nghiệp nào đang lấn cấn không biết tiến hành thế nào thì hãy liên hệ ngay công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết. 

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

        Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn khác như KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,…

Gửi phản hồi