Công ty TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SACOTEC chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho tất cả mọi lĩnh vực hoạt động, sản xuất. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là niềm vui của chúng tôi. Hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí 24/24.

Đọc thêm : 

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, NHANH , GIÁ RẺ tại đây 

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN CHO XƯỞNG GỖ tại đây 

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN CHO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI tại đây

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

       Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển theo hướng tiến bộ, sáng tạo mạnh mẽ. Con người được xem là nguồn lực và nhân tố quyết định cuối cùng của phát triển. Tiềm năng của con người là vô tận, khả năng sáng tạo phát triển trên mọi ngành nghề khác nhau giúp tăng trưởng nền kinh tế nước nhà lên tầm cao mới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp mạnh dạn kinh doanh đầu tư sản xuất ở nhiều lĩnh vực. Từ đó cho ta thấy thị trường Việt Nam rất có tiềm năng, nhiều cơ hội phát triển và đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. 

        Làm thế nào để đạt mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững, xây dựng dây chuyền sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, có năng suất, sức cạnh tranh cao và tăng lợi nhuận là những câu hỏi được đặt ra với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bước đệm nâng đỡ doanh nghiệp đột phá phát triển và dạt được nhiều thành tưu là vấn đề xung quanh về môi trường. Việc thực hiện “ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt, hiểu rõ hơn về môi trường khi cơ sở đã đi vào hoạt động.

1.Thế nào là đề án bảo vệ môi trường đơn giản ?

         Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

2. Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản :

2.1 Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

        Theo Phụ lục 14a, thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản bao gồm : Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện

MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH

MỞ ĐẦU

–   Cơ sở được thành lập như thế nào (văn bản pháp lý)

–   Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này).

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ

  • Tên của cơ sở

     Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở (thống nhất với tên đã ghi ở trang bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường này).

1.2. Chủ cơ sở

    Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử).

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

1.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở

–   Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng

–   Nhóm các hạng mục phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

–   Nhóm các hạng mục về bảo vệ môi trường

1.5. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở

1.6. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

     Mô tả tóm tắt công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở kèm theo sơ đồ minh họa

1.7. Máy móc, thiết bị

     Liệt kê đầy đủ các loại máy móc, thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành; đang và sẽ lắp đặt với chỉ dẫn cụ thể

1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu

     Liệt kê từng loại nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất cần sử dụng,  khối lượng điện, nước và các vật liệu khác cần sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm).

1.9. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở trong thời gian đã qua

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ, CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • Các nguồn phát sinh chất thải

     Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể

2.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế – xã hội

2.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

2.4. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

–     Biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết.

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

     Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

     Đòi hỏi phải giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm đặc trưng có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho cơ sở, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

PHỤ LỤC

2.2 sở có quy mô hộ gia đình

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

–   Cơ sở được thành lập trên cơ sở giấy phép kinh doanh/đăng ký hộ kinh doanh nào, số và ngày của văn bản đó (nếu có, sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục).

–   Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở

Phần 1. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ

1.1. Tên của cơ sở

1.2. Chủ cơ sở

1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

1.4. Quy mô/công suất, quy trình sản xuất và thời gian hoạt động của cơ sở

Phần 2. NGUỒN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ

2.1. Nguồn chất thải rắn thông thường

2.2. Nguồn chất thải lỏng

2.3. Nguồn chất thải khí

2.4. Nguồn chất thải nguy hại (nếu có)

2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

PHỤ LỤC

        Tất cả các thông tin cơ bản về ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN đã cung cấp phần nào cho quý khách hàng có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường. Do đó doanh nghiệp nào còn đang thắc mắc cần được tư vấn hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật SACOTEC
Địa chỉ: Số 25, Đường số 7, Phường 7, KDC Cityland , Gò Vấp, TP. HCM
MST: 0314671217 E-mail:  phongtuvan.sacotec@gmail.com
Điện thoại: 0862.712.299 – 0862.722.299
Hotline: 0974.285.153 – 0969.142.896

Website: http://sacotec.vn

       Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn khác như KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG,…

2 COMMENTS

Gửi phản hồi